Bakgrundsbeskrivning

På Drakenbergsgatan finns numera fem huskroppar med ~238 hyresrätter som ägs av Svenska Bostäder.  Efter att diskussionen om bostadsrättsombildning avslutades i september 2008 har följande hänt:

  • Mars 2010 (1½ år efter att vi tackade nej) Samtliga hyresgäster kallas till ”samrådsmöte” för att komma igång med diskussioner kring vad som ska genomföras under kommande renovering.
  • April 2010 – Oktober 2010 Ett antal frivilliga hyresgäster deltar i samrådsmöten där diskussioner förs direkt med SB. Söker en bra kompromiss mellan SB:s vilja och hyresgästernas vilja.
  • Oktober 2010 Svenska Bostäder meddelar att deras vilja är att kvarvarande lägenheter på Drakenbergsgatan ska återställas till ”nybyggnadsstandard”. Detta kräver ett omfattande åtgärdsprogram inklusive lång evakuering (~7 månader) och vid återflytt höjs hyrorna med ungefär 35-45%.  SB dömer ut såväl tak, ventilation, bjälklag i gårdarna, fasader, stammar, balkongfasader. Det märkliga är att bostadsrättsföreningarna på samma gata (identiska lägenheter inom samma område med samma byggår) gör en helt annan bedömning…

De hyresgäster som tackade nej till ombildning tackade nej just för att ha en ekonomisk möjlighet att bo kvar överhuvudtaget och har under samrådsprocessen vädjat om att hyresnivåerna i möjligaste mån ska hållas nere.